In de Zuidrand

BORAH OVERHANDIGT BLAUWBOEK MET ADVIEZEN AAN GEMEENTEBESTUUR BORSBEEK

 BORSBEEK – Gisteren maandag overhandigde Borah, de adviesraad voor personen met een handicap, een blauwboek met veertien aanbevelingen aan het gemeentebestuur van Borsbeek. In dit blauwboek onderzocht men hoe het in de gemeente is gesteld met parkeren voor personen met een handicap. Voor hen, net als voor alle andere burgers, is een toegankelijke leefomgeving van groot belang.

Naomi Van der Velden, voorzitter van Borah: ‘Voor het toegankelijk maken van de publieke ruimte zijn er minstens drie elementaire voorwaarden. Het zijn drie vragen die een persoon met een handicap zich telkens stelt als hij of zij ergens naartoe wil: Hoe geraak ik er? In de praktijk betekent dit: kan ik vlot parkeren thuis en op mijn bestemming? Kan ik er binnen of zijn er drempels? Kan ik naar het toilet?’ In haar eerste werkjaar heeft Borah de parkeervraag op plaatselijk niveau onderzocht. Het parkeerteam ging op pad en bracht alle voorbehouden parkeerplaatsen in Borsbeek in kaart en screende ze op toegankelijkheid. Het Blauwboek bevat naast de volledige screening ook concrete verbetervoorstellen en adviezen. ‘Foutparkeren op een plaats voor personen met een handicap komt helaas ook in Borsbeek voor. Wij zochten naar mogelijke oorzaken en haalbare oplossingen.’ Borah hoopt met dit Blauwboek bij te dragen aan de sociale inclusie en de kwaliteit van het leven van personen met een handicap in Borsbeek.

Eén derde van alle parkeerkaarten voor personen met een handicap die momenteel circuleren blijken ongeldig. ‘Ofwel is de duur ervan verstreken, ofwel wordt ze gebruik door een persoon die er geen nood aan heeft of heeft men ze niet ingeleverd bij het overlijden van de rechthebbende. Bovendien zijn er ook copies en namaakkaarten op de markt. Om dit te verhelpen kan de gemeente een lijst van de vervallen blauwe kaarten opvragen bij de Federale Overheidsdienst, een brief sturen naar de betrokkenen, de zaken nauwgezet opvolgen en – indien nodig – de actie herhalen. Communiceren, sensibiliseren en controleren zijn hierbij de belangrijkste kernwoorden.’

Tevens is het belangrijk dat men weet welke plaatsen er zijn voorbehouden voor andersvaliden. ‘Wij adviseren om alle voorbehouden parkeerplekken op eenzelfde manier te markeren, dit wil zeggen met een wit kader rond het volledige oppervlak, een blauwe rand binnen dit kader en in het midden het internationaal toegankelijkheidssymbool. De gemeente telt 38 blauwe plaatsen waarvan veertien publieke. Dit zijn er twaalf te weinig.’ Een ander item zijn de afmetingen. 30 procent van de parkeerplaatsen voldoet hier niet aan en eenzelfde aantal bevindt zich in een slecht verlichte omgeving.

Borah wil niet tegen maar samen met het gemeentebestuur werken. ‘Er moeten regelmatig updates komen, de blauwe plaatsen op privéterreinen (winkels) dienen te worden geïnventariseerd en het project zorg-parkeren – waarbij zorgverleners voor inritten of garages tijdelijk hun wagen mogen neerzetten - opgevolgd.’ Borah en het gemeentebestuur gaan hiervoor gegevens uitwisselen. Bovendien wordt er een werkgroep opgericht en rekent men op een transparant en consequent beleid met ambitie. Volgens de politie werden in Borsbeek dit jaar 45 processen-verbalen uitgeschreven tegen foutparkeerders. Dat zijn er al 29 meer dan in heel 2016.

Zoeken

 

Volg-ons-op-facebook

Het Weer

Verkeersinfo

 • Dec 18, 2017 | 15:25 pm

  Ring 1 Antwerpen (R1): File ter hoogte van Antwerpen-Centrum

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 15:25 pm

  Op dit moment staat er in totaal 16 km file op de snelwegen in Vlaanderen. Dat is relatief weinig voor een werkdag op dit moment. De trend is stabiel

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 15:23 pm

  Ring 2 Antwerpen (R1): File vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 15:18 pm

  E17 - A14: Gent -> Antwerpen: File vanaf Zwijndrecht tot Antwerpen-West

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 13:38 pm

  E313 - A13: Ranst -> Antwerpen: Defect voertuig ter hoogte van Wommelgem

  Read more...

Met dank aan :

omnibus small

pg-i small

pub400

gemhove