In de Zuidrand

GEMEENTE BOECHOUT PLAATST NIEUWE VERKEERSBORDEN

BOECHOUT - Volgende week worden er op verschillende plaatsen in Boechout en Vremde nieuwe verkeersborden geplaatst. Dit is onder meer het geval aan het kruispunt Binnensteenweg / Borsbeeksesteenweg /Frans Segersstraat waar borden met LED-verlichting worden aangebracht. Wanneer een voertuig nadert, licht op het bord de tekst ‘STOP’ op. Het wordt geplaatst om de gebruikers van de Binnensteenweg erop te wijzen dat ze voorrang moeten verlenen aan het verkeer dat van de Frans Segersstraat of de Borsbeeksesteenweg komt. Het gemeentebestuur neemt deze maatregel na enkele kleinere ongevallen op dit kruispunt.

Lees meer...

WANDEL OF FIETS OP 11 NOVEMBER LANGS DE MOOISTE WEGEN VAN BOECHOUT

 BOECHOUT - Boechout organiseert op zaterdag 11 november een nieuwe editie van ‘Boechout wandelt en fietst’. De route passeert langs de mooiste wegen van de gemeente en de buurgemeenten. Dit jaar kunnen de deelnemers ook kennismaken met Landschapspark Frijthout.

Lees meer...

BRAM KINSBERGEN STELT TENTOON IN ‘EIGEN’ BOECHOUTS THEATER VOORUIT

 BOECHOUT - Op vraag van de cultuurraad stelt de Boechoutse kunstenaar Bram Kinsbergen (°1984) van morgen zaterdag 4 tot donderdag 30 november tentoon in eigen gemeente. In Theater Vooruit brengt hij met 'Staring at the horizon of my bathtub' een overzicht van zijn oeuvre van het voorbije jaar.

Lees meer...

BOECHOUT WERKT MEE OM NATUURGEBIED MOLENBEEKVALLEI UIT TE BREIDEN

 

BOECHOUT - De gemeenteraad van Boechout heeft tijdens de vergadering van gisteren maandag de subsidiëring goedgekeurd die dient voor de aankoop van een stuk grond door Natuurpunt. Het perceel van 4 403 vierkante meter, maakt deel uit van het natuurgebied Molenbeekvallei. Het bevindt zich achter Don Bosco in Vremde. De gemeente subsidieert de aankoop voor 4 226,88 euro.

Lees meer...

DERDE EDITIE VAN FOOD & MUSICAL FESTIVAL KONFIJT NU ZONDAG IN APPELKANTSTRAAT

 BOECHOUT - Angelique vzw organiseert nu zondag 29 oktober vanaf 12 uur de derde editie van het Food & Music Festival Konfijt. Net als de vorige jaren staat het garant voor een ontdekkingstocht langs nieuw talent en gevestigde waarden, zowel op muzikaal als culinair vlak. Een deel van de Appelkantstraat wordt die dag verkeersvrij gemaakt.

Lees meer...

ONDERHOUDSWERKEN AAN SPOORWEGEN IN BOECHOUT ZULLEN VOOR HINDER ZORGEN

BOECHOUT – Infrabel, de maatschappij die de infrastructuur van het Belgische spoorwegnet beheert, plant van donderdag 2 tot vrijdag 24 november grondige onderhoudswerken aan de spooroverwegen in Boechout. Tijdens het weekend van 10 tot 13 november zijn alle overwegen op de lijn Antwerpen-Lier gelijktijdig toe. Tijdens de weekends is er geen treinverkeer. Er zal geluidshinder zijn, zowel overdag als ‘s nachts.

 

Lees meer...

GABRIEL RIOS ONTVANGT NA OPTREDEN IN BOECHOUT 2 100 EURO VOOR PUERTO RICO

BOECHOUT - Gabriel Ríos heeft gisteren donderdag tijdens zijn optreden in Theater Vooruit in Boechout 30 minuten extra gespeeld om zo geld in te zamelen voor het door een orkaan getroffen Puerto Rico. Dankzij de gulle giften van de inwoners en de steun van de gemeente en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) kon Boechout hem in totaal 2 100 euro overhandigen.

Lees meer...

MORGEN DINSDAG IS HET OPNIEUW FEEST IN BOECHOUT

BOECHOUT – Morgen, dinsdag 3 oktober, is het weer feest in Boechout. Dan vindt voor de 87ste  keer de jaarmarkt plaats. Dierenprijskampen, expo’s en animatie voor jong en oud zijn de vaste ingrediënten. Dit jaar treden Wim Soutaer, Isabelle A en de Grietjes, Gridje Lays en DC Live op. De jaarmarktkoersen en loopwedstrijden trokken gisteren de festiviteiten al op gang.

Lees meer...

BOECHOUT BRENGT OCMW EN GEMEENTELIJKE DIENSTEN SAMEN BIJ ‘BURGER EN WELZIJN’

 

BOECHOUT - Het college van Burgemeester en Schepenen van Boechout heeft in het kader van de integratie van gemeente en OCMW besloten om op termijn een aantal diensten die nu zowel bij het OCMW als de gemeente bestaan te integreren. Er zal bijvoorbeeld één personeelsdienst, één financiële dienst en één secretariaat worden georganiseerd. Maar er zullen ook bepaalde diensten worden samengebracht.

Lees meer...

BOECHOUTS BURGEMEESTER KOEN T’SIJEN KRIJGT ‘OPENRUIMTEBEKER’

 

BOECHOUT- Boechouts burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde) schreef een opiniestuk rond openbare ruimte naar aanleiding van het Festival van de Architectuur en krijgt daarvoor de ‘Openruimtebeker’ van de Vereniging voor ruimte en planning. Het is niet de eerste keer dat de burgemeester van Boechout een lans breekt voor het behoud van de open ruimte.

Lees meer...

WINTERLINDES NIEUWE EYECATCHER AAN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS IN BOECHOUT

 

BOECHOUT - Aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Multiversum in Boechout werden vijftien winterlindes officieel ingehuldigd door directeur Johan Deforche en voorzitster van Bosgroep Antwerpen Zuid vzw, Martine Van Goethem. Tot vorig jaar stonden oude Amerikaanse eiken langs de trage weg die de Provinciesteenweg met de Alexander Franckstraat verbindt. Die eiken waren helaas ziek en betekenden een gevaar voor de passanten. De winterlindes vormen voortaan de nieuwe eyecatcher van de trage weg.

 

Lees meer...

DONDERDAG START TICKETVERKOOP VOOR NIEUW CULTUREEL SEIZOEN IN BOECHOUT

 

BOECHOUT - Tien jaar geleden, in  2008, startte de cultuurdienst in Boechout. In Theater Vooruit werd sindsdien een sterke gemeentelijke culturele programmatie uitgebouwd. En de gemeente stapte mee in het decreet lokaal cultuurbeleid, wat elk jaar subsidies opleverde van de Vlaamse overheid. Tien jaar cultuurbeleid, dat moet worden gevierd.

Lees meer...

DERDE EDITIE VAN FOOD & MUSIC FESTIVAL KONFIJT OP ZONDAG 29 OKTOBER

 

BOECHOUT - Het gemeentebestuur van Boechout heeft het licht op groen gezet voor de organisatie van het Food & Music Festival Konfijt in hartje Boechout. Het Food & Music Festival Konfijt is op zondag 29 oktober van 12 uur ‘s middags tot middernacht aan zijn derde editie toe.

Lees meer...

SFINKS MIXED KLOKT AF OP 96 000 BEZOEKERS

 

BOECHOUT - Naar schatting 96 000 bezoekers genoten het voorbije weekend van tal van concerten tijdens Sfinks Mixed, dat een heel divers aanbod van dj’s, veel bijzondere projecten en een fantastisch kids-festival combineerde.

Lees meer...

KUNSTGRASVELDEN OP SNEPPENBOS CONFORM AAN EUROPESE WETTELIJKE NORMEN

BOECHOUT - Naar aanleiding van de ongerustheid over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels heeft de gemeente Boechout een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt nu dat de kunstgrasvelden op Sneppenbos aan de Vremdesesteenweg conform zijn aan de Europese wettelijke normen.

Lees meer...

PROVINCIE LANCEERT BIJ LEMMENS IN BOECHOUT BELASTINGPORTAAL VOOR BEDRIJVEN

BOECHOUT – Antwerpen start als eerste Vlaamse provincie met een online belastings-portaal bedrijven. Vanaf volgend jaar kan iedere onderneming (vennootschap, zelfstandige) alle belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet,…) digitaal ontvangen via e-mail, Zoomit of Doccle. Lemmens Winkelinrichting op de Provinciesteenweg in Boechout en het bedrijvencentrum in Lier, goed voor 60 werknemers, gaf het startschot van het online belastingportaal bedrijven. In aanwezigheid van gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) registreerde het zich als eerste onderneming in Vlaanderen om alle provinciale belastingdocumenten vanaf 2018 digitaal te krijgen.

Lees meer...

BOECHOUT GAAT WOONRESERVEGEBIEDEN NIET VERDER ONTWIKKELEN

BOECHOUT - De Vlaamse regering heeft gevraagd om een overzicht te geven van de woonreservegebieden in de gemeenten en de visie van de gemeentebesturen op de ontwikkeling ervan. Schepen Philip Verstappen (PRO Boechout & Vremde) licht de visie van het gemeentebestuur van Boechout toe.

Lees meer...

PRO BOECHOUT&VREMDE HEEFT EEN NIEUWE VOORZITTER

BOECHOUT - Het bestuur van PRO Boechout&Vremde verkoos op zijn bestuursvergadering met een overtuigende meerderheid Bruno Doms tot nieuwe voorzitter. Bruno volgt daarmee Johan Van Hoof op, die op de gemeenteraad van mei de eed aflegde als nieuwe schepen van Verkeer en Sport in opvolging van Rudi Goyvaerts en uiteindelijk slechts een klein halfjaar voorzitter was van de partij. Bruno Doms werd in 2012 met 111 voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid verkozen. In de vorige legislatuur was hij nog OCMW-raadslid. Het sociaal beleid ligt hem na aan het hart.

Lees meer...

BOECHOUT TEKENT ALCOHOLCHARTER MET JEUGDVERENIGINGEN

BOECHOUT – De jeugdraad van Boechout, samen met de Boechoutse jeugdverenigingen, ondertekenden een charter waarin die verenigingen, met steun van de jeugdraad en de gemeente, een engagement aangaan over het verbruik van alcohol en het matigen ervan tijdens hun activiteiten, fuifen of andere evenementen.

Lees meer...

BOECHOUTSE JAARREKENING TOONT POSITIEF SALDO

BOECHOUT - De gemeenteraad van Boechout heeft de jaarrekening van 2016 goedgekeurd. De jaarrekening is een momentopname van de werkelijke financiële situatie. De gemeentelijke financiën zijn gezond.

Lees meer...

BOECHOUTSE BURGEMEESTER VERDUIDELIJKT INVESTERINGEN WOONSITE ‘MIDDEN’

BOECHOUT - Naar aanleiding van de opening van het nieuwe wijkkantoor van de politie en van twee nieuwe kinderkribbes op de nieuwe woonsite ‘Midden’ aan de Molenlei, gaf burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde) een overzicht van alle investeringen. Ook het recente failliet van Brandtfood Boechout en de vrijgekomen commerciële ruimte in het kopgebouw aan de straatkant riepen vragen op over de financiële situatie van het Autonoom Gemeentebedrijf Boechout (AGB), de huurder van deze commerciële ruimte.

Lees meer...

GEMEENTE BOECHOUT WEERT MET ONMIDDELLIJKE INGANG GLYFOSAAT

BOECHOUT - Het schepencollege van Boechout heeft aan haar diensten de onmiddellijke opdracht gegeven om alle bestrijdingsmiddelen met het bestanddeel glyfosaat niet meer te gebruiken. Alle middelen met dit product worden vernietigd en vervangen door een minder schadelijk alternatief.

Lees meer...

RUDI GOYVAERTS NEEMT ONTSLAG ALS SCHEPEN IN BOECHOUT

BOECHOUT - De Boechoutse schepen van Verkeer en Sport Rudi Goyvaerts heeft om professionele en persoonlijke redenen besloten onmiddellijk al zijn politieke functies neer te leggen. Hij neemt hiermee ook meteen afscheid van de actieve politiek. Johan Van Hoof neemt zijn bevoegdheden over in het schepencollege. Het is de tweede schepenwissel tijdens deze legislatuur. Eerder stond Ria Van den Heuvel haar plaats al af aan Philipp Verstappen.

Lees meer...

ZONDAG WAAIT HET VOOR DE TIENDE MAAL IN HET GEORGE VAN RAEMDONCKPARK

BOECHOUT – Nu zondag 28 mei vindt in Boechout de tiende editie van het gratis evenement ’t Waait in ’t Park plaats. De milieu- en de cultuurraad bundelen opnieuw de krachten om de Dag van het Park te vieren en er een ontspannende en ‘lekkere’ familiedag met woord en muziek van te maken. Boechout doet met deze jublieumuitgave zijn naam van ‘dé gemeente voor de Wereldmuziek’ alle eer aan.

Lees meer...

BEWONERS VAN DE ARK VERHUIZEN EIND MEI NAAR NIEUWE WOONST IN BOECHOUT

BOECHOUT - De nieuwe foyer van De Ark in Boechout, een woning voor volwassenen met en zonder een mentale beperking, is helemaal klaar. Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde) opende het nieuwe huis officieel ter gelegenheid van de jaarlijkse opendeurdag waardoor iedereen kennis kon maken met De Ark en haar werking.

Lees meer...

BLOKKKENDE STUDENTEN KUNNEN TERECHT IN SINT-MATHILDIS EN BIBLIOTHEEK

BOECHOUT - Woonzorgcentrum Sint-Mathildis opent vanaf nu maandag 15 mei opnieuw de deuren voor wie in stilte, maar toch samen met andere studenten, wil studeren. Vorig jaar gebeurde dit een eerste maal, op vraag van de jeugdraad. Jongeren kunnen in de blokperiode ook in de Boechoutse bibliotheek terecht. 

Lees meer...

BOECHOUT GAAT DINSDAG OP ZOEK NAAR DE SPORTIEFSTE SCHOOL

BOECHOUT - Volgende dinsdag 9 mei worden de gemeentelijke terreinen de Bunderkes aan de Elfbunderweg voor de vijfde maal het decor van een jaarlijkse, hevige strijd: de Spartakids run wisselbeker. Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar van de drie Boechoutse lagere scholen zullen die dag als een echte Spartacus hindernissen overwinnen en in teambuildingsactiviteiten tegen elkaar strijden.

De school die op het einde van de dag het hoogst heeft gescoord, mag de wisselbeker mee naar huis nemen. Vrijwillige grootouders zorgen tussendoor voor een gezonde snack.

Ook supporters zijn welkom. Vorig jaar ging de beker naar het Sint-Gabriëlcollege. Welke school zal dit jaar als sportiefste de arena verlaten?

Dit is een organisatie van de sportdienst in samenwerking met studenten van de Karel de Grote Hogeschool. De leerlingen van het eerste tot en met het derde leerjaar lopen in de voormiddag, de ouderen na de pauze.

*MEER INFO: Karine Pyl, sportdienst Gemeente Boechout, 03 460 06 82, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; #sportersbelevenmeer #boechoutbeweegt #boechoutinbeeld.

 

 

BOECHOUTSE KINDERCRECHES GECENTRALISEERD OP VOORMALIGE BMT-SITE

BOECHOUT - Twee Boechoutse kinderkribbes vonden een nieuwe stek in de IJzerlei op de voormalige BMT-site. Het aantal opvangplaatsen voor baby’s en peuters in de gemeente wordt met 22 plaatsen uitgebreid.

Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde): ‘Van bij het begin was het de bedoeling om op deze site kinderopvang te organiseren. Kindercrèche ‘De Inktvisjes’, die tot voor kort in een klaslokaal van het Sint-Gabriëlcollege was gevestigd, zocht een nieuwe plek omdat de school het lokaal terug nodig had.

Lees meer...

BOECHOUT GEEFT MEER DAN 2 500 EURO VRIJ VOOR ‘HONGERSNOOD 12-12’

BOECHOUT - De gemeente Boechout wil de gezamenlijke actie ‘Hongersnood 12-12’ steunen en heeft daarom 2 530 euro vrijgegeven. Het initiatief komt er op vraag van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) waarin verschillende organisaties uit Boechout zijn vertegenwoordigd. Het bedrag wordt op het rekeningnummer van het Consortium 12-12 gestort.

Lees meer...

Zoeken

 

Volg-ons-op-facebook

Het Weer

Verkeersinfo

 • Dec 18, 2017 | 11:42 am

  Op dit moment staat er in totaal 20 km file op de snelwegen in Vlaanderen. Dat is normaal voor een werkdag op dit moment. De trend is stabiel

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:40 am

  Ring 1 Antwerpen (R1): File vanaf Antwerpen-Noord tot Borgerhout

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:40 am

  E313 - A13: Ranst -> Antwerpen: File ter hoogte van Parking Ranst

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:40 am

  E313 - A13: Ranst -> Antwerpen: File vanaf Wommelgem tot Antwerpen-Oost

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:40 am

  E19 - A1: Breda (NL) -> Antwerpen: File ter hoogte van St. Job-In-t-Goor

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:40 am

  E313 - A13: Lummen -> Antwerpen: File vanaf Massenhoven tot Ranst

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:35 am

  E34 - A21: Turnhout -> Ranst: File ter hoogte van Ranst

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:22 am

  E313 - A13: Ranst -> Antwerpen: Defect voertuig ter hoogte van Wommelgem

  Read more...

Met dank aan :

omnibus small

pg-i small

pub400

gemhove