In de provincie

BIODIVERSITEIT VAART WEL NA VERBETERWERKEN AAN BOVENLOPEN VAN DE GROTE NETE

 BALEN - De provincie Antwerpen voerde de voorbije jaren heel wat verbeterwerken uit aan de provinciale waterlopen. In Balen kreeg de bovenloop van de Grote Nete een nieuwe meanderende bedding en in de Kleine Hoofdgracht werden vispassages aangelegd. Een nieuw visonderzoek toont aan dat de biodiversiteit er wel bij vaart. Sindsdien zijn er ook stroomopwaarts heel wat vissoorten terug te vinden.

 Afgelopen dinsdag organiseerde de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie een visonderzoek met elektrovisserij. Bedoeling was om na te gaan of de biodiversiteit in deze waterlopen duurzaam was verbeterd. Een elektrisch toestel verdoofde de vissen tijdelijk zodat ze konden worden geteld en onderzocht. De eerste resultaten zijn alvast erg positief. Vooral de aanwezigheid van de bedreigde kwabaal sprong erbovenuit. Dit is de enige kabeljauwachtige die zijn hele leven in zoet water doorbrengt. De kwabaal komt voor in helder stromend water of in betrekkelijk schone, diepe meren. Afwisseling in de bodemstructuur is belangrijk, want de vis houdt zich overdag schuil onder stenen of in holtes. Hij is 's nachts actief in het koude seizoen. De vis paait bij lage temperaturen in de winter en het vroege voorjaar. Het water moet erg koud zijn, want bij watertemperaturen boven zes graden sterven bijna alle opgroeiende larven. Overstromingsvlaktes zijn noodzakelijk als opgroeigebieden voor de larven en de jonge kwabalen. Waterpeilbeheersing en beekkanalisaties, waardoor er geen overstromingen in beekdalen en plassengebieden meer voorkomen, zijn belangrijke oorzaken van de verdwijning van de kwabaal. Verder is opwarming door lozingen van koelwater een nadelige factor. Ook kunnen kwabalen door verstuwing vaak de paaiplaatsen niet meer bereiken.

 Ook serpeling, een licht geel-grijs tot groengrijs gekleurde voorn met een maximale grootte van 30 centimeter, is een permanente bewoner van de Grote Nete. Beide soorten stellen hoge eisen aan de zuurstofconcentraties. Maar ook meer algemene soorten zoals de driedoornige stekelbaars, snoek en bermpje werden gevangen en voelen zich prima thuis in de aangepaste bovenloop van de Grote Nete.

 De gedetecteerde vissen verkeren in uitstekende gezondheid. De onderzoekers haalden in de Grote Nete een kwabaalkanjer van maar liefst 40 centimeter boven water. Kwabaal en snoek zijn bovendien predators of roofvissen. Dat duidt op een rijke biotoop met ruim voldoende voedsel. Ook in de Kleine Hoofdgracht werden de provinciale inspanningen beloond. Voor het eerst konden de onderzoekers twee exemplaren van kwabaal vaststellen stroomopwaarts van de nieuwe vistrap. Dit is belangrijk voor hun levenskansen omdat ze stroomopwaarts betere voedsel- en paaiplekken vinden.

Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘De voorbije jaren verwijderde de provincie Antwerpen als waterloopbeheerder zo’n 30 vismigratieknelpunten. Waar mogelijk combineert de provincie deze vispassages met beekherstel. De hermeandering van een stuk van de bovenloop van de Grote Nete hier in Balen, met steun van het Europese LIFE-fonds en van het Agentschap voor Natuur en Bos, is daar een goed voorbeeld van. De kwaliteit van de waterlopen neemt toe en de biodiversiteit verbetert aanzienlijk. We geven meer ruimte aan water. Dat is beter voor de natuur en het leefmilieu in en om de waterlopen. En het tempert bovendien aanzienlijk het overstromingsgevaar bij felle regenbuien.’ (Foto TineVan Leemput-Bogaerts)

Zoeken

 

Volg-ons-op-facebook

Het Weer

Verkeersinfo

 • Dec 18, 2017 | 11:42 am

  Op dit moment staat er in totaal 20 km file op de snelwegen in Vlaanderen. Dat is normaal voor een werkdag op dit moment. De trend is stabiel

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:40 am

  Ring 1 Antwerpen (R1): File vanaf Antwerpen-Noord tot Borgerhout

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:40 am

  E313 - A13: Ranst -> Antwerpen: File ter hoogte van Parking Ranst

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:40 am

  E313 - A13: Ranst -> Antwerpen: File vanaf Wommelgem tot Antwerpen-Oost

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:40 am

  E19 - A1: Breda (NL) -> Antwerpen: File ter hoogte van St. Job-In-t-Goor

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:40 am

  E313 - A13: Lummen -> Antwerpen: File vanaf Massenhoven tot Ranst

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:35 am

  E34 - A21: Turnhout -> Ranst: File ter hoogte van Ranst

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 11:22 am

  E313 - A13: Ranst -> Antwerpen: Defect voertuig ter hoogte van Wommelgem

  Read more...

Met dank aan :

omnibus small

pg-i small

pub400

gemhove