In de provincie

AFGESLANKTE PROVINCIE LEGT ZICH TOE OP SCHOLEN, PARKEN, VERKEER EN WATERLOPEN

 ANTWERPEN – Momenteel lopen in de Antwerpse provincieraad de budgetbesprekingen. Het is de eerste begroting na de afslanking van de provincie tot de grondgebonden bevoegdheden waarbij ze zich zal profileren als streekmotor. Het wegvallen van beleidsdomeinen cultuur, jeugd, sport en welzijn heeft een invloed op het budget. De provincie stelt het vanaf 2018 met 30 miljoen euro minder. Toch stelt het Antwerpse provinciebestuur in het Bernarduscentrum een positief budget voor 2018, 2019 en 2020 voor. Het provinciale budget voor 2018 komt op 231 miljoen euro.

De belangrijkste investeringen gaan naar de scholen, de recreatie- en groendomeinen, het fietsrouteplan en fietsostrades, het project nieuw provinciehuis, de waterlopen, het onroerend erfgoed, de Warande en het Vangeertenhof in het Arboretum van Kalmthout. Voor de komende jaren zijn ook nog investeringen voorzien in algemene gebouwen, heritage, woonbeleid en het Havenbelevingscentrum. Zowel op het traject Antwerpen-Lier als Herentals-Balen start de aanleg van twee langverwachte fietsostrades. De werken aan de voorbereiding van nieuwe trajecten als Lier-Aarschot en de afwerking van Antwerpen-Essen lopen door. Met het beheer van de fortengordels in en rond Antwerpen en de restauraties van het aartsbisschoppelijk paleis en de Sint-Romboutskathedraal blijft de provincie ook stevig inzetten op erfgoed. Momenteel vernieuwt het Havencentrum zijn educatieve aanbod met een focus op STEM en arbeidsmarktkansen. Tegen 2022 volgt een verhuis naar de Droogdokkensite om samen met tal van partners te komen tot een nieuw Havenbelevingscentrum. Daarnaast innoveert men volop in het landbouwbeleid. Naast nieuwe kantoorgebouwen en polyvalente ruimten voor Hooibeekhoeve, zet men in op doorgedreven praktijkonderzoek. Het provinciebestuur en de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Antwerpen werken samen aan de uitbreiding van de infrastructuur op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel.

CVO breidt uit met Toekomstonderwijs Hoboken en Sopro, een centrum voor volwassenenonderwijs dat taalcursussen organiseert met vooral Nederlands als tweede taal, maar ook Hebreeuws. De nieuwbouw van de middelbare school Avant wordt opgeleverd in 2018. Het provinciaal Onderwijs pakt ook uit met een actieplan om vroegtijdige schooluitval te bestrijden. Het Departement Vrije Tijd voert de bestaande en verwachte beheersplannen verder uit. In het Rivierenhof zet men in op nieuwe accommodatie voor de daar aanwezige sportclubs. Daarnaast wordt er een nieuwe speeltuin gerealiseerd. In het Prinsenpark plant men een nieuw dienstgebouw, in de Nekker zal fase twee van de renovatie van de sporthal van start gaan en in het Vrijbroekpark zal er een nieuw gedeelte worden ontsloten. In het Zilvermeer zal je met de ‘Zipline’ al roetsjend de recreatiezone kunnen verkennen. Door in te zetten op innovatie en arbeidsmarktbeleid blijft de provincie de zorgsector ondersteunen, onder meer met een speciaal zorginnovatiefonds van 1 800 000 euro. Dat is nodig want onder meer door de snel en massaal verouderende bevolking zijn de uitdagingen bijzonder groot. Het provinciebestuur staat ook in 2018 klaar om de vele aanvragen van omgevingsvergunningen op te vangen en te behandelen. Via een multidisciplinaire aanpak onderzoekt men hierbij een brede waaier van impact op het leefmilieu. Het PIH verstevigt zijn rol als expertisecentrum inzake milieu en gezondheid.

Zoeken

 

Volg-ons-op-facebook

Het Weer

Verkeersinfo

 • Dec 18, 2017 | 15:25 pm

  Ring 1 Antwerpen (R1): File ter hoogte van Antwerpen-Centrum

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 15:25 pm

  Op dit moment staat er in totaal 16 km file op de snelwegen in Vlaanderen. Dat is relatief weinig voor een werkdag op dit moment. De trend is stabiel

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 15:23 pm

  Ring 2 Antwerpen (R1): File vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 15:18 pm

  E17 - A14: Gent -> Antwerpen: File vanaf Zwijndrecht tot Antwerpen-West

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 13:38 pm

  E313 - A13: Ranst -> Antwerpen: Defect voertuig ter hoogte van Wommelgem

  Read more...

Met dank aan :

omnibus small

pg-i small

pub400

gemhove