In de provincie

VLUCHTELINGEN LEREN EERST NEDERLANDS EN STUDEREN DAN VERDER AAN UANTWERPEN

 ANTWERPEN - Het nieuwe academiejaar is vorige week niet alleen voor de vele duizenden Vlaamse studenten begonnen. Er zijn ook heel wat andere nationaliteiten vertegenwoordigd op de campussen. Dit jaar is de start speciaal spannend voor de student-vluchtelingen: eerst spenderen ze al hun energie en tijd aan het onder de knie krijgen van het Nederlands om daarna te kunnen studeren in onze taal.

Lees meer...

UANTWERPEN ONTWIKKELT SENSOR OM ANTIBIOTICA EENVOUDIGER TE DETECTEREN

 ANTWERPEN - De strijd tegen overmatig en foutief gebruik van antibiotica is nog lang niet gestreden. Een nieuwe, hoogtechnologische sensor, ontwikkeld aan de Universiteit Antwerpen onder leiding van chemieprofessor Karolien De Wael van de AXES onderzoeksgroep, maakt het detecteren van antibiotica veel eenvoudiger. Dat kan voortaan ter plekke gebeuren, bijvoorbeeld in afvalwater of op een boerderij.

Lees meer...

DANKZIJ ICAREDATA WORDT GEZONDHEIDSZORG BETER GEORGANIZEERD

ANTWERPEN - Uit de data van huisartsenwachtposten, spoeddiensten en apothekers valt heel wat af te leiden. UAntwerpen bundelt al deze gegevens nu in haar nieuwe databank iCAREdata. Analyses van die data moeten de onderzoekers leren hoe ze de gezondheidszorg beter kunnen organiseren. Zo wordt het mogelijk om epidemieën en infecties op te volgen.

Lees meer...

UANTWERPEN GEBRUIKT ALS ENIGE IN VLAANDEREN EEN ONLINE CHATKANAAL

ANTWERPEN - Een nieuw academiejaar, een nieuwe lading studenten. Bij lessen aan grote groepen is individueel contact niet vanzelfsprekend. Daar heeft UAntwerpen iets op gevonden: het virtueel vragenuurtje. Als enige Vlaamse universiteit gebruikt ze een online chatkanaal in haar onderwijspraktijk.

Lees meer...

RECTOR VAN GOETHEM: ‘ANTI-INTELLECTUALISME IS EEN GEVAAR VOOR DE DEMOCRATIE’

 ANTWERPEN – Gisteren donderdag trapte de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen in een overvolle Stadsschouwburg het academiejaar plechtig op gang. De Antwerpse universiteit begint met gepaste trots aan deze nieuwe jaargang. Het aantal generatiestudenten steeg met 3,8 procent en ook de totale studentenbevolking groeide.

 

Lees meer...

HOFSTAD: DE HISTORISCHE STADSTUIN VAN UANTWERPEN

 

ANTWERPEN - Stadslandbouw is populair. Kijk maar naar het succes van de volkstuintjes. Gisteren woensdag opende de Universiteit Antwerpen een ‘historisch proefveld’ op haar Stadscampus. Studenten kweken er groenten op basis van de kennis en technieken uit de late middeleeuwen, de achttiende eeuw en de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer...

REGERING GEEFT AMPER PLANSCHADEVERGOEDING BIJ BESTEMMINGSWIJZIGING GROND

 ANTWERPEN - De ruimtelijke ordening heeft met de ‘betonstop’ ambitieuze doelstellingen, maar staat hierdoor voor een financiële uitdaging. Deze omschakeling zal worden gerealiseerd door slecht gelegen woongebieden te schrappen en gericht te verdichten, wat onder meer aan de hand van bestemmingswijzigingen zal gebeuren. De Vlaamse overheid maakt dus grootse plannen, maar uit onderzoek van UAntwerpen blijkt dat een geschikt instrumentenpakket om de bijbehorende baten en kosten te regelen ontbreekt.

 

Lees meer...

KLIMAATVERANDERING VERSNELT DOOR MINDER KOOFSTOFOPNAME LANDECOSYSTEMEN

 

ANTWERPEN - Ecosystemen bevinden zich op een ‘koolstofkantelpunt’. In een nieuwe studie in het toptijdschrift Nature Ecology and Evolution toont een internationaal team van wetenschappers, onder wie Ivan Janssens van de Universiteit Antwerpen, dat landecosystemen wereldwijd op het punt staan minder koolstof op te nemen. Zo’n omslag in de koolstofopname is cruciaal, want het zou de klimaatverandering kunnen versnellen.

Lees meer...

LEERSTOEL GEZONDEIDSRECHT EN GEZONDHEIDSETHIEK POPULAIR BIJ UANTWERPEN

 

ANTWERPEN - Vier jaar na de lancering is de leerstoel in gezondheidsrecht en gezondheidsethiek op UAntwerpen springlevend.  De leerstoel herbergt een postgraduaat en biedt veel ruimte voor toponderzoek. Tot tevredenheid van de financiers: met Janssen Pharmaceutica en ZNA krijgen zij het gezelschap van twee bekende nieuwkomers.

Lees meer...

NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIEORGANISATIE FELICITEERT UANTWERPEN

 

ANTWERPEN - De allereerste instellingsreview levert de Universiteit Antwerpen een goed rapport op. De externe commissie is positief over de kwaliteit van het gevoerde onderwijsbeleid. ‘Dit bewijst dat onze manier van aanpakken werkt’, klinkt het op UAntwerpen. ‘Wij vertellen een coherent verhaal, dat ook door docenten en studenten wordt gedragen.’

Lees meer...

INTERVIEWS MET MAN OF VROUW IN DE STRAAT ZIJN NIET WAT HET LIJKT

 

ANTWERPEN - Interviews met de gewone man of vrouw in de straat zijn niet zo onschuldig als ze op het eerste zicht lijken. Ze tonen vaak maar één standpunt en dat blijkt een grote invloed te hebben op de opinievorming bij het publiek. Nieuwsmakers houden hiermee best rekening bij de selectie van voxpops. Dat is de conclusie van het doctoraatsonderzoek van Kathleen Beckers (UAntwerpen).

Lees meer...

DE HELFT VAN DE VLAMINGEN DEED OOIT AAN BDSM EN 70 PROCENT FANTASEERT EROVER

 

ANTWERPEN - Fifty Shades of Grey was een succes in de bioscoop en in de boekhandel, maar betekent dat ook dat we in de slaapkamer massaal aan de slag gaan met zweepjes, handboeien en blinddoeken? 70 procent van de Vlamingen fantaseerde er al over, de helft heeft minstens eenmaal van de praktijk geproefd. Dat blijkt uit onderzoek van UAntwerpen en het UZA. 

Lees meer...

UITHEEMSE PLANTEN BREIDEN ZICH UIT NAAR KOUDE GEBIEDEN

 

ANTWERPEN - Exoten hebben voldoende aan verstoring van de natuurlijke vegetatie en een warm plekje (bijvoorbeeld een berghelling op het zuiden) om ook op grote hoogte succesvol te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal team van ecologen, geleid door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Lees meer...

MARKETEERS LATEN KANKERPATIENTEN STEVIG BETALEN VOOR NUTTELOZE THERAPIEËN

ANTWERPEN - Stamceltherapie is veelbelovend, maar creëert ook valse hoop bij veel patiënten. Zij worden in de val gelokt door ‘marketeers’ en betalen vaak stevig voor behandelingen in het buitenland waarvan het nut niet is bewezen. Een internationaal team van wetenschappers, onder wie Esther van Zimmeren (UAntwerpen), pleit onder meer voor strengere regelgeving op nationaal en internationaal niveau ten behoeve van de patiënten.

Lees meer...

NIEUWE SPELERS NODIG OM HOGESNELHEIDSLIJNEN OP GANG TE BRENGEN

ANTWERPEN - In zijn doctoraat onderzocht Jack Doomernik (Departement Transport en Ruimtelijke Economie van Avans Hogeschool/UAntwerpen) wat de toekomstverwachtingen zijn voor hogesnelheidsspoorvervoerders op internationale routes in Europa. Zijn conclusie: ‘In de afgelopen decennia hebben hogesnelheidsspoorlijnen zich in Europa gestaag ontwikkeld en het reizen met de treinen zoals Thalys of Eurostar is alom ingeburgerd. De Europese spoorwegmarkt is geliberaliseerd, maar er zijn geen nieuwe toetreders waarneembaar op internationale routes. Er zijn additionele maatregelen nodig om deze markt op gang te brengen.’

Lees meer...

NIEUW CENTRUM VOOR TOPONDERZOEK NEUROLOGIE EN PSYCHOLOGIE IN PZ DUFFEL

DUFFEL - Binnen SINAPS, een samenwerking tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en de Universiteit Antwerpen, wordt al enkele jaren toponderzoek binnen de psychiatrie en de neurologie verricht. Een nieuw onderzoekscentrum zal voor bijkomende mogelijkheden zorgen, onder meer op het vlak van klinische trials.

Lees meer...

GEPERSONALISEERDE RECLAME ZORGT VOOR VERDEELDE REACTIES

ANTWERPEN - Reclame op sociale media is overal, ook al is het niet de reden waarom mensen sociale media gebruiken. Advertenties moeten de aandacht trekken en ontvangers op een positieve manier beïnvloeden. Samen met bachelorstudenten communicatiewetenschappen onderzochten professor Karolien Poels van de Faculteit Sociale Wetenschappen, en doctorandus Evert Van den Broeck (UAntwerpen) de effectiviteit en perceptie van advertenties op Facebook.

Lees meer...

VLAAMSE UNIVERSITEITEN STARTEN OPLEIDING POSTGRADUAAT INTERNET OF THINGS

ANTWERPEN – Drie Vlaamse universiteiten (UAntwerpen, UGent en VUB ) starten dit najaar met de unieke opleiding Internet of Things (IoT). De kaarten liggen gunstig: de industrie snakt naar profielen met de juiste expertise, enkele toonaangevende bedrijven zetten er mee hun schouders onder en de betrokken universiteiten hebben veel ervaring in huis.

Lees meer...

BELGISCHE WETENSCHAPPERS ONDERZOEKEN OORZAAK VAN EBOLA IN CONGO

ANTWERPEN - In het noorden van Congo brak in mei een kleine ebola-epidemie uit. Gelukkig kon die vrij snel worden ingedijkt. Op vraag van de Congolese autoriteiten vertrekt een internationaal team, onder wie wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, naar de afgelegen provincie Bas-Uélé in het evenaarswoud, dat grenst aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, om de besmettingsbron te achterhalen.

Bij de grote ebola-epidemie in Liberia, Guinee en Sierra Leone stierven in 2014 en 2015 meer dan 11 000 mensen. De mortaliteit van ebola ligt gemiddeld op 50 procent, al zijn er bij sommige uitbraken ook uitschieters opgetekend tot 90 procent. Pas in juni vorig jaar werd het laatste land waar de ziekte was opgedoken, Liberia, ebolavrij verklaard. Toen er in mei sprake was van een uitbraak in een zeer afgelegen dorp in het noorden van Congo gingen de alarmbellen dan ook meteen af.

Dankzij de snelle interventie van de gezondheidsdiensten en mede door de afgelegen locatie bleven de gevolgen beperkt. Er is sprake van enkele tientallen verdachte gevallen. Een verdere verspreiding van het virus lijkt dus te zijn verhinderd, maar dat betekent niet dat de autoriteiten op hun lauweren kunnen rusten. Het Congolese Institut National de Recherche Biomédicale stelt een internationaal team samen om een ecologisch onderzoek naar de besmettingsbron uit te laten voeren.

Bioloog Herwig Leirs: ‘Dat Congolese instituut zocht ook contact met de Universiteit Antwerpen’. Samen met Erik Verheyen en Sophie Gryseels vertrekt hij morgen woensdag 28 juni voor drie weken naar Congo. Verheyen, die verbonden is aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), werkt al jaren samen met de Université de Kisangani en is vertrouwd met de streek en haar fauna. Gryseels trok in 2014 naar Guinee waar ze tijdens de grote ebola-uitbraak een maand lang bloed- en urinestalen van patiënten in een mobiel labo analyseerde.

UAntwerpen en het KBIN maken middelen vrij voor het huidige onderzoek. ‘Bijzonder aan deze epidemie is dat de besmetting van de eerste patiënt goed is gedocumenteerd. Het ging om een visser die een dood wild zwijn vond in het bos en vlees daarvan mee naar huis nam voor consumptie. De plaats waar dit gebeurde, is bekend. We weten nog niet welke wilde diersoort ‘gastheer’ van het virus is, al zijn er sterke aanwijzingen dat het om vleermuizen gaat.’

De drie Vlaamse wetenschappers zullen zich samen met een team onderzoekers van het Centre de surveillance de la biodiversité van Kisangani  focussen op het verzamelen van weefselstalen van zoogdieren, met bijzondere aandacht voor vleermuizen, knaagdieren, spitsmuizen en ‘bushmeat’, wild dat door de plaatselijke bevolking wordt gevangen voor consumptie en handel. Verheyen: Van alle verzamelde dieren nemen we stalen van bloed en verschillende organen. Tijdens het veldwerk zal veel aandacht gaan naar de bioveiligheidsaspecten. Het spreekt voor zich dat we geen risico op besmetting willen lopen.

RIZIV BETAALDE VIJF MILJOEN EURO MEER DOOR ‘BESPARINGEN’ VAN MINISTER DE BLOCK

ANTWERPEN - In november 2016 kondigde de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken besparingen aan in de gezondheidszorg door het terugschroeven van de terugbetaling van enkele geneesmiddelengroepen: de nasale corticosteroïden, de antibiotica en de zogenaamde maagzuurremmers. Claudia Defoort, studente farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, onderzocht voor haar masterproef het misbruik van deze geneesmiddelengroepen en de gevolgen van deze wijzigingen.

Lees meer...

STUDENTEN UANTWERPEN HEBBEN EIGEN BOEKENPROGRAMMA OP YOUTUBE

ANTWERPEN - Dringend nood aan een geschikt vakantieboek en je weet niet goed waar te zoeken? Dan is het nieuwe initiatief van de Universiteit Antwerpen iets voor jou. De studenten Nederlandse letterkunde zijn namelijk een eigen boekenprogramma begonnen. Niet op één of op Canvas, maar op YouTube.

Lees meer...

VLUCHTELINGEN KUNNEN VOORTAAN VLUGGER KENNISMAKEN MET HUN STUDIE

ANTWERPEN - Vanaf volgend academiejaar kunnen vluchtelingen nog tijdens hun taaltraject proeven van het hoger onderwijs. De vier instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen bundelen daarvoor hun krachten met ATLAS - Integratie & inburgering Antwerpen. AUHA-voorzitter Robert Voorhamme: ‘Zo kunnen nieuwkomers sneller en diepgaander kennismaken met hun geplande studie.’

Lees meer...

OPLOSSING IN ZICHT VOOR PERSONEN MET EVENWICHTSPROBLEMEN

ANTWERPEN - Onze hersenen zijn erg flexibel, ontdekten wetenschappers van UAntwerpen en UZA. Samen met Luikse en Franse collega’s bestudeerden ze het brein van mensen die deelnamen aan een paraboolvlucht. Professor Floris Wuyts: ‘De hersenen passen zich aan als er zich een conflict voordoet. Dat nieuwe inzicht kan op termijn patiënten met evenwichtsproblemen helpen.’

Lees meer...

CONTAINERDORP POLIOPOLIS KLAAR VOOR DE DIENST

WILRIJK - De studievaccins zijn toegekomen, de keukenkasten zijn gevuld, het salon is ingericht, de fitnesstoestellen staan klaar: Poliopolis, het containerdorp op het parkeerterrein van het UZA was vandaag maandag klaar om een eerste groep van vijftien vrijwilligers te verwelkomen. Zij nemen deel aan een unieke studie, uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, om twee nieuwe kandidaat-poliovaccins te testen.

Lees meer...

PROJECT BRUG BINNEN BUITEN INTEGREERT EX-GEVANGENEN IN DE MAATSCHAPPIJ

ANTWERPEN - Gedetineerden vinden na het vrijkomen uit de gevangenis vaak moeilijk hun weg in het (vrije) leven. Met het project Brug Binnen Buiten wil het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Antwerpen met ondersteuning van de Universiteit Antwerpen hen helpen om zich te integreren. Een proefperiode leverde alvast succesvolle resultaten op.

Lees meer...

MET GEZUIVERDE LUCHT ENERGIE OPWEKKEN

ANTWERPEN - Onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven zijn erin geslaagd een proces te ontwikkelen waarbij lucht wordt gezuiverd en tegelijkertijd energie wordt gewonnen. Bovendien moet het apparaat alleen worden belicht om te werken.

Lees meer...

DE ROL VAN DE BURGER IN DE OVERSTROMINGSPROBLEMATIEK

HOVE - De voorbije weken was er, ondanks het mooie weer, weer heel wat persaandacht voor de overstromingsproblematiek in Vlaanderen. Hierbij blijft echter steeds één aspect onderbelicht, namelijk de rol van de individuele burger.

Lees meer...

BEVERS HEBBEN NOG HEEL WAT UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN IN VLAANDEREN

ANTWERPEN - Op basis van de habitatvoorkeuren van al gevestigde beverfamilies bepaalden onderzoekers van UAntwerpen welke habitateigenschappen bevers verkiezen. Zo werd er nagegaan waar in Vlaanderen er nog potentiële geschikte gebieden zijn voor de dieren: ondanks Vlaanderens hoge bevolkingsdichtheid zijn er nog heel wat uitbreidingsmogelijkheden voor de beschermde bevers.

Lees meer...

DIANE VON FURSTENBERG VOORTAAN EREDOCTOR AAN UANTWERPEN

ANTWERPEN - Vier topwetenschappers en modeontwerpster Diane von Furstenberg kregen  een eredoctoraat van UAntwerpen. De plechtige ceremonie was de blikvanger, maar de eredoctors gaven ook allemaal een masterclass voor studenten, alumni en mensen uit het werkveld.

Lees meer...

Zoeken

 

Volg-ons-op-facebook

Het Weer

Verkeersinfo

 • Oct 18, 2017 | 20:12 pm

  Op dit moment staat er in totaal 6 km file op de snelwegen in Vlaanderen. Dat is normaal voor een werkdag op dit moment. De trend is dalend

  Read more...
 • Oct 18, 2017 | 20:09 pm

  A12: Antwerpen -> Brussel: Mobiele onderhoudsvoertuigen vanaf Boom tot Londerzeel-Industrie

  Read more...
 • Oct 18, 2017 | 20:09 pm

  Ring 2 Antwerpen (R1): File vanaf Antwerpen-Centrum tot Berchem

  Read more...
 • Oct 18, 2017 | 20:05 pm

  E313 - A13: Ranst -> Antwerpen: Wegenwerken ter hoogte van Ranst

  Read more...
 • Oct 18, 2017 | 18:23 pm

  Ring 1 Antwerpen (R2): Defecte vrachtwagen ter hoogte van Lillo

  Read more...
 • Oct 4, 2017 | 17:04 pm

  E17 - A14: Gent -> Antwerpen: Afrit 12 Lokeren / Dendermonde: Wegenwerken

  Read more...
 • Jul 15, 2017 | 16:31 pm

  E17 - A14: Antwerpen -> Gent: Oprit 12 Lokeren: Wegenwerken

  Read more...

Met dank aan :

omnibus small

pg-i small

pub400

gemhove