Regio-nieuws

Schepencollege in de gemeente Lint keurt inrichtingsplan Zevenhuizen goed.

 

Na ongeveer 2 jaar onderhandelen zijn het gemeentebestuur en de projectontwikkelaars het eens geworden over het inrichtingsplan van het woongebied Zevenhuizen.

Deze tijd was nodig om de wens van het gemeentebestuur te realiseren: namelijk om dit projectgebied te laten ontwikkelen tot een toekomstgerichte, duurzame en groene woonwijk met een autoluw karakter. Schepen Hans Verreyt zegt “Lint kiest voor een duurzame woonwijk. Hiervoor engageerde het college het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen, dat een plek kreeg in de stuurgroep die het inrichtingsplan heeft voorbereid. Het aantal woningen voor de geplande ontwikkeling blijft beperkt tot 193 waarvan er 75 zullen gebouwd worden door de sociale woonmaatschappij De ideale woning. Uiteraard zullen de woningen "bijna energieneutraal" zijn. Uniek in dit project is de centrale, grote publieke groenzone van ruim 3,5 ha. met een zeer ruime collectieve waterbuffering en infiltratiezones . Het hoge percentage openbaar groen en de zeer lage verhardingsgraad van 33 procent maken deze nieuwe woonwijk uniek. Er is plaats voor avontuurlijke speelzones, een honden-losloopzone, trage wegen, en zones voor "samentuinen". Het aantal publieke parkeerplaatsen wordt beperkt en gebundeld op loopafstand van de woningen zodat verkeersluwe speelstraten ontstaan. Met autodelen kan het autogebruik in de wijk verder naar omlaag. Er komen veilige fietsenstallingen dicht bij de woning en dankzij een nieuwe fietsverbinding krijgen de wijk en de omliggende straten een snelle en veilige verbinding met de fietsostrade Lint – Lier richting het station en de dorpskern. Schepen voor mobiliteit Wouter Verbeeck zegt “Dit wordt een wijk waar autoverkeer en autobezit niet worden aangemoedigd, maar mobiliteitsalternatieven voorrang krijgen. Het gemeentebestuur zal in een volgende fase aan de ontwikkelaars bijkomende maatregelen opleggen om ook in de omliggende straten van de nieuwe wijk de verkeersveiligheid te waarborgen. In september kwamen een 40-tal Lintenaren samen om in workshops te brainstormen over het gebied en de inrichting ervan. Dit resulteerde in een aantal mooie suggesties die nog aan het plan werden toegevoegd. Zo zal bijvoorbeeld de locatie voor buurthuis/wijkvoorziening een meer centrale plaats in de wijk krijgen. Ook worden er mogelijkheden gecreëerd om een tijdelijk gebruik te geven aan zones die in een latere fase ontwikkeld zullen worden. Een peter- en metergroep wordt eerstdaags opgericht om buurtgericht de ontwikkeling van de verkaveling mee te begeleiden. Het goedgekeurde inrichtingsplan zal de basis zijn voor een volgende fase in dit dossier, namelijk de aanvraag voor een verkavelingsvergunning. Vervolgens moet een hele procedure doorlopen worden waarvan het openbaar onderzoek een onderdeel is. Vanaf nu en tot en met 1 december 2017 worden op het terrein sleuven gegraven om een zicht te krijgen op mogelijke archeologische waarden in de ondergrond.

 

 

 

Zoeken

 

Volg-ons-op-facebook

Het Weer

Verkeersinfo

 • Dec 18, 2017 | 15:25 pm

  Ring 1 Antwerpen (R1): File ter hoogte van Antwerpen-Centrum

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 15:25 pm

  Op dit moment staat er in totaal 16 km file op de snelwegen in Vlaanderen. Dat is relatief weinig voor een werkdag op dit moment. De trend is stabiel

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 15:23 pm

  Ring 2 Antwerpen (R1): File vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 15:18 pm

  E17 - A14: Gent -> Antwerpen: File vanaf Zwijndrecht tot Antwerpen-West

  Read more...
 • Dec 18, 2017 | 13:38 pm

  E313 - A13: Ranst -> Antwerpen: Defect voertuig ter hoogte van Wommelgem

  Read more...

Met dank aan :

omnibus small

pg-i small

pub400

gemhove